Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Elwern

Gwyddelwern

Corwen

LL21 9DF

01490 412332

ysgol.broelwern@denbighshire.gov.uk

@BroElwern

Ysgol Bro Elwern © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i wefan

Ysgol Bro Elwern

Croeso i wefan ysgol Bro Elwern. Ysgol wledig naturiol Gymraeg yw Ysgol Bro Elwern wedi ei lleoli yng nghanol pentref Gwyddelwern. Cymraeg yw prif iaith a chyfrwng yr ysgol. Ein prif amcan yw gofalu fod plant yn derbyn eu haddysg mewn amgylchfyd hapus a chartrefol lle maent yn mwynhau dysgu. Mae’r ysgol yn gymdeithas glos a cheir perthynas agos a brwdfrydig rhwng staff, rhieni a llywodraethwyr i sicrhau fod pob plentyn yn cael y cyfle gorau posib yn ein gofal. Dyma rai o’n amcanion eraill ... I ddatblygu awyrgylch bwrpasol weithgar rhwng staff a disgyblion. I hyrwyddo datblygiad unigol yn y sgiliau elfennol fel y bydd pob plentyn yn cael y cyfle i gyrraedd ei lawn botensial. I geisio cydbwysedd rhwng gwaith ffurfiol a gwaith creadigol ac i roddi cyfleoedd i’r plant gael eu symbylu i ddilyn trywydd ymchwiliol a meddwl annibynnol. Cyflwynwn sylfeini cadarn ym mhob agwedd o’r Cwricwlwm ac i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i ddefnyddio’r wybodaeth yma yn y byd sydd ohoni heddiw er mwyn i’r plant ddeall sut y cynhelir ein safonau byw. I fod yn ymwybodol o, yn sensitif i anghenion emosiynol, gallu ysbrydol a chorfforol y plentyn unigol. Rydym yn ymfalchio yn y ffaith ein bod yn adnabod pob plentyn yn drylwyr ac yn sgil hyn yn gallu rhoi addysg gyflawn yn gorfforol, emosiynol ac yn feddyliol fel y gallent ddatblygu’n gymeriad llawn ac fel bod pob plentyn yn datblygu i’w l/llawn botensial. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn credu y dylai eu hamser yn yr ysgol fod yn werthfawr ac yn bleserus. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon, cofiwch gysylltu â ni unrhyw bryd yn yr ysgol. Yn gywir Mr Dafydd Elgan Davies

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Elwern

Gwyddelwern

Corwen

LL21 9DF

01490 412332

ysgol.broelwern@denbighshire.gov.uk

@BroElwern

Ysgol Bro Elwern © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Elwern

Gwyddelwern

Corwen

LL21 9DF

Croeso i wefan

Ysgol Bro

Elwern

Croeso i wefan ysgol Bro Elwern. Ysgol wledig naturiol Gymraeg yw Ysgol Bro Elwern wedi ei lleoli yng nghanol pentref Gwyddelwern. Cymraeg yw prif iaith a chyfrwng yr ysgol. Ein prif amcan yw gofalu fod plant yn derbyn eu haddysg mewn amgylchfyd hapus a chartrefol lle maent yn mwynhau dysgu. Mae’r ysgol yn gymdeithas glos a cheir perthynas agos a brwdfrydig rhwng staff, rhieni a llywodraethwyr i sicrhau fod pob plentyn yn cael y cyfle gorau posib yn ein gofal. Dyma rai o’n amcanion eraill ... I ddatblygu awyrgylch bwrpasol weithgar rhwng staff a disgyblion. I hyrwyddo datblygiad unigol yn y sgiliau elfennol fel y bydd pob plentyn yn cael y cyfle i gyrraedd ei lawn botensial. I geisio cydbwysedd rhwng gwaith ffurfiol a gwaith creadigol ac i roddi cyfleoedd i’r plant gael eu symbylu i ddilyn trywydd ymchwiliol a meddwl annibynnol. Cyflwynwn sylfeini cadarn ym mhob agwedd o’r Cwricwlwm ac i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i ddefnyddio’r wybodaeth yma yn y byd sydd ohoni heddiw er mwyn i’r plant ddeall sut y cynhelir ein safonau byw. I fod yn ymwybodol o, yn sensitif i anghenion emosiynol, gallu ysbrydol a chorfforol y plentyn unigol. Rydym yn ymfalchio yn y ffaith ein bod yn adnabod pob plentyn yn drylwyr ac yn sgil hyn yn gallu rhoi addysg gyflawn yn gorfforol, emosiynol ac yn feddyliol fel y gallent ddatblygu’n gymeriad llawn ac fel bod pob plentyn yn datblygu i’w l/llawn botensial. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn credu y dylai eu hamser yn yr ysgol fod yn werthfawr ac yn bleserus. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon, cofiwch gysylltu â ni unrhyw bryd yn yr ysgol. Yn gywir Mr Dafydd Elgan Davies

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Elwern

Gwyddelwern

Corwen

LL21 9DF

Ysgol Bro Elwern © 2020

Website designed and maintained by H G Web Designs

01490 412332

ysgol.broelwern@denbighshire.gov.uk

@BroElwern