Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Elwern

Gwyddelwern

Corwen

LL21 9DF

01490 412332

ysgol.broelwern@denbighshire.gov.uk

@BroElwern

Ysgol Bro Elwern © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Llywodraethwyr

Mae gan y ffederasiwn un corff Llywodraethol gyda cynrychiolaeth deg or ddwy ardal. Bydd y llywodraethwyr yn mynychu cyfarfodydd yn gyson er mwyn cael dealltwriaeth o safonnau yr ysgol. Defnyddir arbenigedd gwahanol aelodau mewn gwahanol gyfarfodydd. Bydd Cadeirydd y corff yn cynyrchu adroddiad y corff llywodraethol yn flynyddol. Llywodraethwyr Bro Elwern a Betws GG: Ffion Jones (Athrawes) Iona Roberts (Staff) Aled Roberts (AALl) Clwyd Jones (Cymuned) Sian Parry (Cymuned) Sian Jones (Rhiant) Alun Pritchard - Is Gadeirydd (Rhiant) Alan Williams (Rhiant) Dafydd Elgan Davies (Pennaeth) Nest Davies (Clerc) --- Elain Hughes (Athrawes) Helen Hichmough (Staff) Trebor Edwards (AALl) Donna Roberts (AALl) Eryl Evans (Cymuned) Hefin Lloyd-Davies (Cymuned) Emyr Williams - Cadeirydd (Rhiant) Lisa Lloyd-Davies (Rhiant) Sally Lloyd-Davies (Rhiant) Dafydd Elgan Davies (Pennaeth) Nest Davies (Clerc)

Llywodraethwyr

Mae gan y ffederasiwn un corff Llywodraethol gyda cynrychiolaeth deg or ddwy ardal. Bydd y llywodraethwyr yn mynychu cyfarfodydd yn gyson er mwyn cael dealltwriaeth o safonnau yr ysgol. Defnyddir arbenigedd gwahanol aelodau mewn gwahanol gyfarfodydd. Bydd Cadeirydd y corff yn cynyrchu adroddiad y corff llywodraethol yn flynyddol. Llywodraethwyr Bro Elwern a Betws GG: Ffion Jones (Athrawes) Iona Roberts (Staff) Aled Roberts (AALl) Clwyd Jones (Cymuned) Sian Parry (Cymuned) Sian Jones (Rhiant) Alun Pritchard - Is Gadeirydd (Rhiant) Alan Williams (Rhiant) Dafydd Elgan Davies (Pennaeth) Nest Davies (Clerc) --- Elain Hughes (Athrawes) Helen Hichmough (Staff) Trebor Edwards (AALl) Donna Roberts (AALl) Eryl Evans (Cymuned) Hefin Lloyd-Davies (Cymuned) Emyr Williams - Cadeirydd (Rhiant) Lisa Lloyd-Davies (Rhiant) Sally Lloyd-Davies (Rhiant) Dafydd Elgan Davies (Pennaeth) Nest Davies (Clerc)

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Elwern

Gwyddelwern

Corwen

LL21 9DF

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Elwern

Gwyddelwern

Corwen

LL21 9DF

Ysgol Bro Elwern © 2020

Website designed and maintained by H G Web Designs

01490 412332

ysgol.broelwern@denbighshire.gov.uk

@BroElwern