Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Elwern

Gwyddelwern

Corwen

LL21 9DF

01490 412332

ysgol.broelwern@denbighshire.gov.uk

@BroElwern

Ysgol Bro Elwern © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Staff

Mr Dafydd Elgan Davies - Pennaeth Ysgol Ffederal Betws Gwerful Goch ac Ysgol Bro Elwern Mrs Nest Davies - Ysgrifenyddes Miss Ffion Jones - Pennaeth Cynorthwyol ac Athrawes y Cyfnod Sylfaen Miss Elin Pyrs - Athrawes 3, 4, 5 a 6 a Chydlynydd ADY Mrs Marian Jones - Athrawes Cyfnod CPA Mrs Iona Roberts - Cymorthyddes Mrs Gwawr Skinner - Cymorthyddes Mr David Nuttall - Gofalwr Mrs Debbie Jones - Cogyddes

Staff

Mr Dafydd Elgan Davies - Pennaeth Ysgol Ffederal Betws Gwerful Goch ac Ysgol Bro Elwern Mrs Nest Davies - Ysgrifenyddes Miss Ffion Jones - Pennaeth Cynorthwyol ac Athrawes y Cyfnod Sylfaen Miss Elin Pyrs - Athrawes 3, 4, 5 a 6 a Chydlynydd ADY Mrs Marian Jones - Athrawes Cyfnod CPA Mrs Iona Roberts - Cymorthyddes Mrs Gwawr Skinner - Cymorthyddes Mr David Nuttall - Gofalwr Mrs Debbie Jones - Cogyddes

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Elwern

Gwyddelwern

Corwen

LL21 9DF

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Elwern

Gwyddelwern

Corwen

LL21 9DF

Ysgol Bro Elwern © 2020

Website designed and maintained by H G Web Designs

01490 412332

ysgol.broelwern@denbighshire.gov.uk

@BroElwern