Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Elwern

Gwyddelwern

Corwen

LL21 9DF

01490 412332

ysgol.broelwern@denbighshire.gov.uk

@BroElwern

Ysgol Bro Elwern © 2023 Website designed and maintained by H G Web Designs

Staff

Mrs Rhian Thomas - Pennaeth Ysgol Ffederal Betws Gwerful Goch a Bro Elwern Mr Rob Kimberley - Pennaeth Cynorthwyol, Athro Blwyddyn 4,5 a 6 a Chydlynydd ADY dros dro Miss Non Ballard - Athrawes Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1 Miss Mared Edwards - Athrawes Blwyddyn 2 a 3 Mrs Marian Jones - Athrawes Cyfnod CPA Miss Magi Roberts - Athrawes Targedu Mrs Gwawr Skinner - Cymhorthydd Dosbarth Mrs Iona Roberts - Cymhorthydd Dosbarth Miss Siwan Hughes - Cymhorthydd Mrs Nest Davies - Ysgrifenyddes Sharon Jones - Gofalwr/Glanhawr Mrs Debbie Jones - Cogyddes

Staff

Mrs Rhian Thomas - Pennaeth Ysgol Ffederal Betws Gwerful Goch ac Ysgol Bro Elwern Mrs Nest Davies - Ysgrifenyddes Miss Ffion Jones - Pennaeth Cynorthwyol ac Athrawes y Cyfnod Sylfaen Miss Elin Pyrs - Athrawes 3, 4, 5 a 6 a Chydlynydd ADY Mrs Marian Jones - Athrawes Cyfnod CPA Mrs Iona Roberts - Cymorthyddes Mrs Gwawr Skinner - Cymorthyddes Sharon Jones - Gofalwr Mrs Debbie Jones - Cogyddes

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Elwern

Gwyddelwern

Corwen

LL21 9DF

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Elwern

Gwyddelwern

Corwen

LL21 9DF

Ysgol Bro Elwern © 2022

Website designed and maintained by H G Web Designs

01490 412332

ysgol.broelwern@denbighshire.gov.uk

@BroElwern